Hakkımızda

Hakkımızda

21.Yüzyılda, ekosistem dengesinin ve gezegenimizdeki doğal sermayenin tükenmez olmadığı aşikârdır. İnsan sağlığının, ekonomik ve sosyal refahın korunması ve sürdürülmesi ekosistem ve sunduğu hizmetin bütünlüğünün korunmasına ve sürdürülmesine bağlıdır. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı riske atmaksızın bugünün ihtiyaçlarını karşılamak gerekmektedir. Ülke nüfusunun giderek çoğalması ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin artması nedeniyle, sadece enerji verimliliği veya diğer verimliliklere odaklanmanın ortaya çıkan kaynak yetersizliğine çözüm olamayacağının farkındayız.

2006 yılında kurulan Varilsan Ambalaj, yenilenmiş varil ve IBC tankı sektöründe mevcut kapasitesini günbegün arttırarak bugün varil sektörünün liderleri arasında yer almaktadır. Yenilenmiş ambalajların çevre koruması ve ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu bilinçle hareket eden Varilsan Ambalaj Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çalışma izni ile geri dönüşüm çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimiz geri kazanım sektöründe tecrübe olarak eski ama şirket olarak yeni olmasına rağmen çok kısa zamanda çok yol kat ederek Türkiye'nin hemen hemen her yerindeki firmalara kaliteli hizmet vermeye başlamıştır.Firmamız esnek yapısı ve müşterilerinin isteklerine hızlı yanıt verebilme özelliği ile her türlü renk, özellik ve benzeri uygulamalarla müşteri memnuniyetine maksimize etmekte ve asıl amacı olan müşteri ürünlerini korumaktaki teknik ve teknolojisini en üst düzeyde tutmaktadır.Güncel uygulamaları da ivedilikle uygulayan firmamız teknolojiyi yakından takip ederek kararlı ve emin adımlarla bu yolda ilerlemektedir.

Bu nedenle Geri Dönüşüm Sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak Varilsan Ambalaj KONTAMİNE ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ile ilgili konularda hizmet verirken, çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde geliştirip koruyacağımızı, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri doğrultusunda; ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensipleri olarak belirleyeceğimizi,

Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.