ADR & UN SERTİFİKALARI

ADR & UN SERTİFİKALARI


ADR Yönetmeliğinde zorunlu tutulan UN belgeli ambalajlara yönelik geri dönüşüm sonrası
kazandırılan ambalajlar arasında ilk olarak Tapalı Sac Varil alanında hizmet vermeye başlamış 
bulunmaktayız. 
UN Belgeli Yenilenmiş Tapalı Sac Varil tercih edilmesi halinde tedarikçilere sağlayacağı avantajlar 
aşağıda sıralanmaktadır.
 Teknik standartlara uygunluk.
 Test işlemleri sonrasında hatasız ürün temini.
 Sıfır varillere oranla uygun maliyet.
 Doğal kaynakların korunmasına paralel olarak yüksek ölçüde enerji tasarrufu.
 İstenilen renk ve görsellikte tedarik etme olanağı.
UN Belgesi Nedir?
1 Ocak 2012 yılından itibaren, yurtiçi, yurtdışı kara, demiryolu taşımacılığıyla  taşınan tüm tehlikeli 
maddeler  "UN" işaretli ambalajlarda taşınması gereklidir. UN İşareti, Ambalajın ve tasarımının United 
Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN) tarafından belirlenen 
şartname'ye uygun olarak test edilmiş olduğunu gösterir.
UN Sertifikalı ya da UN Onaylı olarak nitelenen tüm ambalajlar, öncelikle bazı sıkı test 
prosedürlerinden geçmek zorundadır. Bu test prosedürleri, tehlikeli madde içeren ambalajların 
taşınma koşullarına dayanabilmesi amacıyla kabul edilebilir minimum tasarım standartlarına 
uygunluğunun belirlemesi amacıyla oluşturulmuştur.
Tasarım gerekleri, ambalajın sağlamlığını kontrol eden testlerle belirlenmiştir. Testler, Ambalaj 
Grubuna göre değişiklik gösterir. Testlerin amacı, Paket Gruplarındaki ürünlerin tasarım 
performansını gösterir. Amaç tehlikeli madde taşıyan ambalajın dolu ve kapalı şekilde sevkiyat 
yapılması durumunda  aynı performansı sürdürmesini sağlayan bir tasarım oluşturabilmektir.
Bu durum, yasal olarak tehlikeli madde taşımak için imal edilen ambalajın, UN sertifikası vermeye 

yetkili resmi ve bağımsız laboratuvarlar tarafından yürütülmesi gereken kapsamlı bir süreçtir.


ADR ve Çevre mevzuatları kapsamında;
İnsan sağlığı ve doğaya karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle, gerek kodumuz kapsamındaki 
atıkların gerekse geri dönüşüm sonrası tedarik etmekte olduğumuz ambalajların daha güvenli ve 
düzenli bir şekilde taşınması konusunda bütün prosedürleri tamamlayarak aynı sektörde faaliyet 
gösterenler arasında ilk firma unvanını almış bulunmaktayız.
Varilsan olarak hedefimiz, üstün kalite anlayışımızla ve alanında profesyonel ekibimizle siz değerli 
müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile uzun vadede başarılı çalışmalar yürütmektir.

Konu kapsamındaki açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

ADR ve ADR Belgesi Nedir?
ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli 
maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık 
karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan 
gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların , taşımacıların 
ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk , yükümlülük ve 
çalışma koşullarını da belirler. ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar 
zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından 
belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçasıdır. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir 
şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların 
belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor. 
Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ise ADR belgesi denir. 
ADR Yönetmeliğine Uygun Taşıt Nedir?
Taşınacak yükün riskleri göz önünde bulundurularak oluşabilecek tehlikeleri minimuma indirmek 
amacıyla ADR 'nin ilgili bölümlerinde sözü edilen yapım ve üretim şartlarının karşılandığı araçlardır. 
Taşınacak yükün sınıf ve özelliğine göre özel bir kod altında tip onayına tabi tutulan taşıtlar aktif bir 
denetim sistemine dahil edilmektedir. 
Neden ADR Yönetmeliğine Uygun Taşıt?
31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Tehlikeli Madelerin Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Tehlikeli 
maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir 
şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, 
alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli 
maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma 
koşullarını belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda geliştirilen ilgili mevzuatımız 01.01.2011 tarihinden itibaren tüm bu görev ve 
sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin gerekliliklerin belirlendiği ADR Konvansiyonuna uyumu 
zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple ilgili tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların da 

konvansiyonda anılan gerekliliklere uyumu istenmektedir.